• tjanster_swipe_bostad.jpg

  • tjanster_swipe_kommersiellt.jpg

  • tjanster_swipe_logistik.jpg

  • tjanster_swipe_projektutveckling.jpg

Våra tjänster

Vårt uppdrag är att utveckla och utföra byggprojekt där människor vill bo, arbeta och trivas under lång tid framöver. Vi är specialiserade inom affärsområdena bostad, kommersiellt och logistik. Dessutom arbetar vi med projektutveckling inom samtliga affärsområden. På meritlistan finns ett stort antal byggnader över hela Sverige. Ett par tusen lägenheter, ett stort antal butikslokaler, kontor och offentliga byggnader samt  drygt en miljon kvadratmeter logistikyta är uppförda av oss.