Personlig utveckling    

​​Wästbyggs målsättning är att genom en personlig utvecklingsplan ge alla medarbetare möjlighet att finna sin roll både i det företag vi är idag och dit vi planerar att nå i morgon.

Vi vill att alla som arbetar hos oss ska trivas med att gå till jobbet varje dag samt vara väl motiverade och ha rätt förutsättningar för att göra en bra arbetsinsats. Vi ordnar därför en rad utbildningar varje år. En del är obligatoriska och nära kopplade till den yrkesroll som man har, andra riktar in sig på personlig utveckling.
 
Miljö- och hållbarhetsfrågor har stort fokus hos oss, därför vill vi också att våra medarbetare ska vara väl insatta i det kvalitets- och miljöledningssystem som vi använder.​