logo Våra hem
 • Jörgen Andersson
  Koncernchef
  Göteborg
  031-385 11 02
  jorgen.andersson@wastbygg.se
 • Jonas Jönehall
  Vice koncernchef och CFO
  Göteborg
  031-385 11 01
  jonas.jonehall@wastbygg.se
 • Mikael Hillsten
  COO
  Göteborg
  031-733 23 04
  mikael.hillsten@wastbygg.se
 • Kristin Lundmark
  Hållbarhetschef
  Göteborg
  031–385 11 07
  kristin.lundmark@wastbygg.se
 • Anders Jansson
  HR-chef
  Stockholm
  031-385 11 50
  anders.jansson@wastbygg.se
 • Johan Gustafsson
  Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef
  Göteborg
  031-733 23 22
  johan.gustafsson@wastbygg.se
 • Åsa Wall
  Kommunikationsansvarig
  Göteborg
  031-385 11 40
  asa.wall@wastbygg.se
 • Sara Langvik
  Redovisningschef
  Borås
  033 - 208 305
  sara.langvik@wastbygg.se