logo Våra hem
 • Magnus Björkander
  VD
  Malmö
  040 - 655 78 14
  magnus.bjorkander@wastbygg.se
 • Ulla Sjölund
  Marknadsområdeschef
  Stockholm
  08 - 12 86 30 61
  ulla.sjolund@wastbygg.se
 • Karl Stenson
  Marknadsområdeschef Syd
  Malmö
  040–655 78 12
  karl.stenson@wastbygg.se
 • Karin Lundberg
  Marknadsområdeschef
  Göteborg
  031-3851192
  karin.lundberg@wastbygg.se
 • Åsa Ekenstierna
  Verksamhetsstrateg
  Malmö
  040 - 6557860
  asa.ekenstierna@wastbygg.se
 • Therese Sundman
  Affärsutvecklingschef
  Stockholm
  08 - 128 630 41
  Therese.Sundman@wastbygg.se
 • Anna Sparrmark
  Marknads- och kommunikationsansvarig
  Göteborg
  031-733 23 14
  anna.sparrmark@wastbygg.se
 • Sofie Mikiasson
  Kund- och marknadsansvarig
  Stockholm
  08 - 684 041 01
  sofie.mikiasson@wastbygg.se
 • Maria Carlsson
  Kund- och marknadsansvarig
  Stockholm
  08-128 630 36
  maria.carlsson@wastbygg.se
 • Charlotta Karlsson
  Tf Kund- och marknadsansvarig
  Malmö
  040 - 6557862
  charlotta.karlsson@wastbygg.se
 • Pernilla Ehlenberg
  Kund- och marknadsansvarig
  Malmö
  040 - 655 78 34
  pernilla.ehlenberg@wastbygg.se
 • Emma Bergenholm
  Affärsutvecklare
  Stockholm
  08 - 684 041 73
  emma.bergenholm@wastbygg.se
 • Peter Wennberg
  Affärsutvecklare
  Malmö
  040-655 78 70
  peter.wennberg@wastbygg.se
 • Christina Andersson
  Projektutvecklare
  Göteborg
  031-385 11 85
  christina.andersson@wastbygg.se
 • Jonas Hulterström
  Affärs- och projektutvecklare
  Göteborg
  031 - 385 11 08
  jonas.hulterstrom@wastbygg.se
 • Jacob Geijer
  Fastighetsekonom
  Göteborg
  031-385 11 61
  jacob.geijer@wastbygg.se
 • Lisa Krigström
  Projektutvecklare
  Malmö
  040 - 655 78 56
  lisa.krigstrom@wastbygg.se
 • Anders Berglind
  Affärsutvecklare
  Stockholm
  08 - 684 041 61
  anders.berglind@wastbygg.se
 • Christofer Söderström
  Affärsutvecklare & produktutveckling
  Stockholm
  08 - 684 041 41
  christofer.soderstrom@wastbygg.se
 • David Alm
  Affärsutvecklare
  Göteborg
  031-385 11 62
  david.alm@wastbygg.se
 • Lary Marben
  Projektutvecklare
  Stockholm
  08 - 12 86 30 35
  lary.marben@wastbygg.se
 • Susanne Wedin
  Projektutvecklare
  Stockholm
  08 - 684 041 43
  susanne.wedin@wastbygg.se
 • Jacob Friberg
  Projektutvecklare
  Stockholm
  08 - 684 041 10
  jacob.friberg@wastbygg.se
 • Johan Törnblom
  Projektutvecklare
  Malmö
  040 - 655 78 37
  johan.tornblom@wastbygg.se