​Bild: FOJAB arkitekter

​Kv Gjuteriet 21

84 HYRESRÄTTER ENLIGT MILJÖBYGGNADSPROGRAM SYD

​I samverkan med fastighetsbolaget Vita Örn AB uppför Wästbygg AB kvarteret Gjuteriet 21 om 84 hyresrätter i Limhamn. För projektet har arkitektfirman Fojab anlitats.
​Projektet har en hög hållbarhetsprofil och kommer att uppföras enligt Miljöbyggprogram SYD, vilket är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande.  Programmet drivs i samarbete med Lunds universitet.
​Projketet är den första etappen av två tillsammans med Vita Örn i Limhamn. Sammanlagt i båda etapper kommer över 250 hyresrätter att byggas.   

Andra etappen heter Gjutfomen 1, läs mer här

Snabbfakta

  • Projektstart: Sommaren 2017
  • Färdigställs:Vintern 2020
  • Projektstatus:Pågående
  • Ort: Malmö
  • Beställare:Vita Örn AB
  • Storlek:9 500 kvm
  • Karta: Visa på karta