wastbyggs klimatresa.jpg

​Fossilfri 2030

Wästbygg Gruppen har satt målet att bli fossilfria till år 2030. Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar och byggsektorn står för en betydande del av samhällets energi- och resursförbrukning.

Att som företag bli fossilfri eller klimatneutral som det också kan kallas, innebär att man strävar efter nära nollutsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten.

Vi har också signerat branschens färdplan mot en fossilfri byggsektor.


Hur ska det gå till? 

Kartlägga utsläppen

Vi kartlägger våra klimatutsläpp enligt principerna för GHG-protokollet. Detta kommer presenteras årligen i vår hållbarhetsrapport. Vi har kartlagt våra utsläpp i Scope 1 (våra bilar och uppvärmning av våra byggarbetsplatser) och 2 (köpt el och fjärrvärme). I Scope 3 tar vi med resor, byggavfall, hyrda maskiner och fordon. Det är svårt att samla in data,    men vi   kommer vi förfina vår mätning från år till år. Ambitionen är att inom några år även kunna räkna på hur mycket utsläpp det byggmaterialet vi använder står för.

 
Minimera användningen av fossila bränslen

Vi behöver minska den totala mängden fossila bränslen som vi själva använder i år verksamhet, inom områdena el, värme och transport. Det handlar helt enkelt om att minska el- och värmeförbrukning samt att effektivisera  våra  resor och byggtransporter.  På längre sikt handlar det om att titta på de byggnader som vi bygger. Hur kan de bli så energieffektiva som möjligt?


Ställa om till förnyelsebar energi

Energibehovet kommer aldrig att bli noll men den energi som vi använder ska vara förnyelsebar, det vill säga komma från sol, vind eller vatten. Vi har kommit långt när det gäller området el och använder bara förnyelsebar el, varav en stor del kommer från vårt eget vindkraftverk. Transporter är en stor utmaning eftersom vi är beroende av att det utvecklas fossilfria drivmedel för de tunga transporter vi behöver till och från våra byggarbetsplatser. När det gäller våra egna resor väljer vi tåget framför flyg.


Wästbyggs klimatresa - del 1: varför fossilfri?

Vår "reporter" Clara har fått i uppdrag att ta reda på vad som gäller och hur det kan gå till för att bli fossilfri – både som företag och hur man som privatperson kan minska sitt avtryck.

I första filmen träffar Clara Sjouke Beemsterboer som är forskare på Chalmers. Han berättar om varför vi behöver ställa om till ett fossilfritt samhälle och att vi behöver både ny teknik och ett förändrat beteende för att klara det.

Wästbyggs klimatresa - del 2: el

Vår "reporter" Clara har fått i uppdrag att ta reda på vad som gäller och hur det kan gå till för att bli fossilfri – både som företag och hur man som privatperson kan minska sitt avtryck.

I andra filmen är Clara tillbaka hos Sjouke. Hon träffar också Wästbyggs kvalitets- milö- och arbetsmiljöchef Johan Gustafsson.

Wästbyggs klimatresa - del 3: värme

Vår "reporter" Clara har fått i uppdrag att ta reda på vad som gäller och hur det kan gå till för att bli fossilfri – både som företag och hur man som privatperson kan minska sitt avtryck.

I tredje filmen lär sig Clara om hur vi värmer upp våra bostäder och så besöker hon ett bostadsprojekt tillsammans med Kicki Andersson som är arbetschef på Wästbygg. 


Wästbyggs klimatresa - del 4: transporter

Vår "reporter" Clara har fått i uppdrag att ta reda på vad som gäller och hur det kan gå till för att bli fossilfri – både som företag och hur man som privatperson kan minska sitt avtryck.

I fjärde filmen tar vi upp transporter och vilka alternativ till fossila bränslen som finns.