• swipe_hallbarhet1.jpg

  • swipe_hallbarhet2.jpg

  • swipe_hallbarhet3.jpg

Tillsammans bygger vi för framtiden!

Vi på Wästbygg Gruppen verkar för en hållbar utveckling. Det innebär "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet betonar sambandet mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I december 2015 enades världen om ett klimatavtal som innebär att klimatpåverkan ska begränsas så den globala temperaturhöjningen hålls väl under två grader. Wästbygg strävar efter att vara en föregångare i klimatarbetet och vi vill även bidra till att våra kunder ska kunna uppnå sina mål. Tillsammans bygger vi för framtiden.

Wästbygg AB är certifierat enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001).  

 

 

Kontakt

Kristin Lundmark
Hållbarhetsansvarig
031-385 11 07
kristin.lundmark@wastbygg.se

 

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy är grunden för allt vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Målet är att varje genomfört byggprojekt ska kunna användas som en god referens för såväl vårt företag som vår medverkan till hållbar utveckling.
Ladda ner vår verksamhetspolicy här

​