Wästbygg blir fossilfria 2030

Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar och byggsektorn står för en betydande del av samhällets energi- och resursförbrukning. Wästbygg Gruppen har därför antagit målet att bli fossilfria till 2030.

Att som företag bli fossilfri eller klimatneutral som det också kan kallas, innebär att man strävar efter nära nollutsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten. Energi som kommer från fossila bränslen (kol, olja, gas) är den största utsläppskällan av växthusgaser.

Under 2018 undersöker vi vad det innebär exakt och hur vår resa mot 2030 kommer att se ut. Vad vi vet är att vi behöver minimera den energi som vi förbrukar och samtidigt ställa om till användning av förnyelsebar energi för att täcka vårt behov av el, värme och transporter. 

Vi har också skrivit under byggbranschens färdplan för en klimatneutral byggsektor 2045. Det är Sveriges Byggindustrier som driver arbetet med att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan. 

Arbetet mot fossilfrihet kommer med andra ord att pågå under en tid framöver och vi kommer att uppdatera här på hemsidan under arbetets gång. 


Vårt vindkraftverk

Våra byggarbetsplatser och kontor använder 100 procent förnyelsebar energi för el. 

År 2012 valde vi därför att investera i ett vindkraftverk. Vindkraftverket har en produktionskapacitet på 1,2 GWh per år och står utanför Falkenberg på Västkusten där vindförhållandena är gynnsamma. Vindkraftverket är tillverkat av Vestas och har beteckningen Ventosum 10. Tornet är 60 meter högt och rotordiametern 47 meter.   Vindkraftverket täcker en stor del av vår elförbrukning. Den el som förbrukas utöver ser vi till att köpa in från vind- och vattenkraft. På så sätt kan vara säkra på att den el som vi använder produceras på ett hållbart sätt. 

Vår app

Vid överlämnandet av ett färdigt byggprojekt ska en stor mängd dokumentation lämnas över till beställaren. Sedan flera år tillbaka har Wästbygg en egen app för digital dokumenthantering. Genom appen får våra kunder tillgång till det egna projektets handlingar i form av ritningar, drift- och underhållsinstruktioner och annan viktig dokumentation. Via appen kan våra kunder också felanmäla sin fastighet och hitta kontaktuppgifter till oss på Wästbygg

Fördelarna med appen är många. All information som rör fastigheten är snyggt förpackad och samlad på ett ställe. Våra kunder kommer åt den var de än befinner sig, och kan dessutom dela den med andra. Digital dokumentation minskar även pappersanvändningen. Pappersfri slutbesiktning med hjälp av appen har genomförts flera gånger där en surfplatta ersätter pärmarna.

Ladda gärna ner vår app och testa hur den funkar genom att logga in med "demo" i samtliga fält.

Ladda ner vår app  

ikon_wb_app

               


 

 

 "Vi underlättar för våra kunder
att välja miljömedvetna alternativ"