Ekologisk hållbarhet

I december 2015 enades världen om ett klimatavtal som innebär att klimatpåverkan ska begränsas så den globala temperaturhöjningen hålls väl under två grader. Vi vill givetvis hjälpa till att stoppa uppvärmningen. Vårt mål är att med tillgänglig kunskap och bästa möjliga moderna teknik uppföra miljösmarta och långsiktigt hållbara byggnader. Vi ska dessutom själva i vår vardag göra allt för att minska slöseri med naturresurser och ta hand om allt vårt avfall på bästa möjliga sätt. På våra byggarbetsplatser har vi under många år arbetat för att såväl våra egna medarbetare som underentreprenörer ska bli ännu bättre på att minska elanvändningen, källsortera rivnings- och spillmaterial samt att göra bra miljöval vid inköp av material. 

Vi går mot 100% förnyelsebar energi   

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. Det vill vi vara med och jobba för! Våra byggarbetsplatser och kontor använder 100 procent förnyelsebar energi för el.

År 2012 valde vi därför att investera i ett vindkraftverk. Vindkraftverket har en produktionskapacitet på 1,2 GWh per år och står utanför Falkenberg på Västkusten där vindförhållandena är gynnsamma. Vindkraftverket är tillverkat av Vestas och har beteckningen Ventosum 10. Tornet är 60 meter högt och rotordiametern 47 meter. 
   
Vindkraftverket täcker en stor del av vår elförbrukning. Den el som förbrukas utöver ser vi till att köpa in från vind- och vattenkraft. På så sätt kan vara säkra på att den el som vi använder produceras på ett hållbart sätt. 

Bra val med gröna anbud

Vi gör det gärna lättare för våra kunder att välja miljöschysta alternativ.  Redan i anbudsskedet i ett projekt med stor potential för hållbara lösningar lämnar vi ett grönt anbud. Vi lämnar då förslag på hur projektet kan genomföras med klimatsmarta lösningar såsom miljöcertifieringar, årstidsanpassad byggstart, långsiktiga materialval och energieffektiviseringar. Vi erbjuder också möjligheten att i projektet klimatkompensera och att välja bland våra gröna tillval. 

Hållbar projektering

Redan vid ritbordet skapar vi förutsättningar för en ekologisk hållbar fastighet. Tillsammans med våra engagerade projektörer utreder vi möjligheter att energieffektivisera, välja miljöriktiga material, undvika fuktkritiska konstruktioner, skapa en god inomhusmiljö samt analysera materialens livscykel. 

 

               


 

 

 "Vi underlättar för våra kunder
att välja miljömedvetna alternativ"