Ekologisk hållbarhet

Wästbyggs mål är att använda tillgänglig kunskap och bästa möjliga moderna teknik för att uppföra miljösmarta och långsiktigt hållbara byggnader. Vi ska dessutom själva i vår vardag göra allt för att minska slöseri med naturresurser och ta hand om allt vårt avfall på bästa möjliga sätt. På våra byggarbetsplatser har vi under många år arbetat för att såväl våra egna medarbetare som underentreprenörer ska bli ännu bättre på att minska elanvändningen, källsortera rivnings- och spillmaterial samt att göra bra miljöval vid inköp av material.

100 % förnyelsebar energi   

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. Detta vill Wästbygg vara med och stödja och genom att använda 100 procent förnyelsebar energi för el  till alla våra byggarbetsplatser och kontor.

År 2012 valde vi därför att investera i ett vindkraftverk. Vindkraftverket har en produktionskapacitet på 1,2 GWh per år och står utanför Falkenberg på Västkusten där vindförhållandena är gynnsamma. Vindkraftverket är tillverkat av Vestas och har beteckningen Ventosum 10. Tornet är 60 meter högt och rotordiametern 47 meter.
   
Vindkraftverket täcker en stor del av vår  elförbrukning. Den el som förbrukas utöver ser vi till att  köpa in från vind- och vattenkraft. På så sätt kan vi förvissa oss om att den el vi använder produceras på ett hållbart sätt.

Gröna anbud

Vi underlättar för våra kunder att välja miljömedvetna alternativ redan i anbudsskedet genom att i projekt med stor potential för hållbara lösningar lämna ett alternativt, grönt, anbud. Vi lämnar då förslag på hur projektet kan genomföras med klimatsmarta lösningar såsom miljöcertifieringar, årstidsanpassad byggstart, långsiktiga materialval och energieffektiviseringar. Vi erbjuder också möjligheten att i projektet klimatkompensera och att välja bland våra gröna tillval.

Hållbar projektering

Redan vid ritbordet skapar vi förutsättningar för en ekologisk hållbar fastighet. Tillsammans med våra engagerade projektörer utreder vi möjligheter att energieffektivisera, välja miljöriktiga material, undvika fuktkritiska konstruktioner, skapa en god inomhusmiljö samt analysera materialens livscykel. 

 

               


 

 

 "Vi underlättar för våra kunder
att välja miljömedvetna alternativ"