Ekonomisk hållbarhet

Wästbyggs mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för att driva och utveckla hållbart byggande. Ekonomisk och ekologisk hållbarhet är tätt sammankopplade. Genom att bygga energieffektivt och med hög kvalitet ökar såväl driftnetto som fastighetens livslängd. Studier visar dessutom att hus byggda med fokus på miljö och kvalitet ökar inte bara fastighetens värde utan även beläggningsgrad och hyresintäkter.

Fond för hållbar utveckling

Wästbygg avsätter årligen medel till en fond för hållbar utveckling. Syftet med fonden är att projektcheferna tillsammans med våra kunder ska kunna söka finansiering för hållbara lösningar och idéer i framkant. På så vis får vi viktiga erfarenheter som bidrar till att driva branschen framåt i dessa frågor. Det finns också möjlighet för studenter att söka medel från fonden för att arbeta med tekniska innovationer som gynnar byggbranschen.

Läs mer om det första projektet ut för vår hållbarhetsfond  

Hållbara inköp

Vilka material vi använder i byggprocessen är avgörande för vilken klimatbelastning byggnaden har i framtiden. Våra projekteringsledare och inköpare arbetar med metoder som LCA och LCC för byggdelar, och utvärderar material utifrån råvara, tillverkning, transporter, användning, livslängd och återvinningsbarhet.

Långsiktiga affärer

Vi bygger med långsiktighet! Fokus ligger alltid på att uppfylla våra kunders mål och förväntningar. Genom långsiktiga relationer och hållbart byggande hjälper vi våra kunder att stärka sitt varumärke som en aktör i hållbarhetsfrågan. Att bygga med hög kvalitet, hitta energieffektiva lösningar och långsiktiga material är alltid ekonomiskt för dig som fastighetsägare eller brukare. Husen som vi bygger ska stå länge och generera god avkastning. För att säkerställa hög kvalitet arbetar vi efter Wästbyggs ledningssytem som är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Vår app

Vid överlämnandet av ett färdigt byggprojekt ska en stor mängd dokumentation lämnas över till beställaren. Sedan flera år tillbaka har Wästbygg en egen app för digital dokumenthantering. Genom appen får våra kunder tillgång till det egna projektets handlingar i form av ritningar, drift- och underhållsinstruktioner och annan viktig dokumentation. Via appen kan våra kunder också felanmäla sin fastighet och hitta kontaktuppgifter till oss på Wästbygg

Fördelarna med appen är många. All information som rör fastigheten är snyggt förpackad och samlad på ett ställe. Våra kunder kommer åt den var de än befinner sig, och kan dessutom dela den med andra. Digital dokumentation minskar även pappersanvändningen. Pappersfri slutbesiktning med hjälp av appen har genomförts flera gånger där en surfplatta ersätter pärmarna.

Ladda gärna ner vår app och testa hur den funkar genom att logga in med "demo" i samtliga fält.


Ladda ner vår app  

ikon_wb_app

               


 

 

 "Hus byggda med fokus på miljö och kvalitet
ökar fastighetens värde, beläggningsgrad
och hyresintäkter"