Knuffar gör det lätt att göra rätt

2018-06-08

Skyltar i annorlunda färger samt tydligare budskap är knuffarna som ska göra det lätt att göra rätt när det gäller avfallssortering och rapportering av tillbud på byggarbetsplatsen Asecs. Wästbyggs första pilotprojekt inom nudging på arbetsplatsen är igång.

Efter en workshop tillsammans med yrkesarbetare på Asecs och Beteendelabbet blev resultatet att skyltar och information kan bli tydligare. Att ofta bli påmind om hur avfallet sorteras eller hur tillbud rapporteras kan helt enkelt göra arbetsplatsen bättre.

Ny skyltning sattes upp i veckan och   projektet    utvärderas i höst. 

  • asecs3.jpg

  • asecs2.jpg

  • asecs1.jpg

​Bild: Anna Sigge