Logistic Contractor uppför lager åt Axfast

2015-11-26

Fastighetsbolaget Axfast AB, har valt Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor som totalentreprenör när de nu ska uppföra en ny lagerbyggnad i Jordbro söder om Stockholm. Ytan är på 21 000 kvm och anläggningen kommer att delas av flera olika hyresgäster.

– Det är ett stort projekt och vi påbörjar arbetet omgående. Axfast är en intressant aktör på fastighetsmarknaden, och en ny kund för oss, som vi nu ser fram emot att etablera ett gott samarbete med, säger Christoffer Bööj på LC.

Produktionstiden för anläggningen beräknas till ett år. Alla materialval görs i enlighet med Sunda hus databas över icke-miljöpåverkande ämnen.

​​