Logistic Contractor uppför logistikanläggning åt Brostaden

2016-03-22

Fastighets AB Brostaden har gett Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor i uppdrag att bygga en logistikanläggning på 8 600 kvm i Länna industriområde i Huddinge kommun. Efter färdigställandet ska byggnaden delas av flera hyresgäster.

– Vi ser fram emot att återigen få bygga åt Brostaden. Arbetet inleds omgående med sprängning och övriga markarbeten. I december i år ska anläggningen vara färdigställd, berättar Sandu Nylmon, kalkylchef på LC.

Länkar

Logistic Contractor hemsida

​Bild: Stadion Arkitekter