Snart rullar däcken ut

2019-03-22
​Logistic Contractor fick uppdraget att utveckla och bygga en ny logistikanläggning åt tyska däckföretaget Continental. När beslutet om att lämna Gislaved fattades var det egentligen till Göteborg som Continental ville flytta. Men LC kunde i stället erbjuda en tomt på Viareds industriområde, väster om Borås, vilket gav en betydligt attraktivare hyresnivå.

I juni 2019 ska däckföretaget Continental flytta in i sina nya lokaler i Borås och stänger då ner sin verksamhet i Gislaved. Däcktillverkningen i Sverige är nedlagd sedan flera år tillbaka, i stället handlar verksamheten i den nya anläggningen om lagerhållning av däck, montering av däck på fälgar samt distribution. Viss labbverksamhet ska också ske här och så byggs en mindre kontorsdel för den administrativa personalen.

I de flesta logistikprojekt som Logistic Contractor arbetar med är tidplanerna pressade. När kunderna har bestämt sig vill de helst flytta in redan i morgon. Att kunna erbjuda en kort produktionstid är därför en stor konkurrensfördel. LC möter det med ett beprövat konceptuellt byggande, lång erfarenhet och ett gott samarbete med utvalda underentreprenörer.

Contintentalprojektet är inget undantag. Det första spadtaget togs i slutet av oktober 2018 och tre månader senare var huset tätt, det vill säga att tak och väggar var på plats. Nästa stora moment är att gjuta golvet, vilket sker i slutet av mars.

Brandskyddet är oerhört viktigt i anläggningen eftersom stora mängder gummidäck ska förvaras inomhus. Tvärs igenom lagerlokalen går en brandvägg som är utformad för att eld inte ska kunna sprida sig från den ena delen av lagerytan till den andra.

Sprinklersystemet möter FM Globals försäkringskrav, vilket innebär att det håller högsta tänkbara klass. Någon separat sprinklertank har inte behövts byggas här då det finns ledning för sprinklervatten i marken med tillräcklig kapacitet för att klara byggnadens behov.

Att viktigt steg i Wästbygg Gruppens arbete för att verksamheten ska bli fossilfri till 2030 är att hitta alternativ till byggvärme som drivs med dieselaggregat. När Continentalprojektet startade i höstas fanns fjärrvärme framdragen i gatan och har därmed kunnat användas under hela produktionstiden. Långa slangar med energisnål LED-belysning lyser upp invändigt, enkelt att rulla ihop och ta med sig till nästa byggarbetsplats.

En utmaning i projektet har varit att möta grönnormen som Borås Stad har satt upp för området. Tomten utnyttjas optimalt för den stora byggnaden, vilket ger begränsade möjligheter till gräsytor. Lösningen har blivit sedumtak på cykelstället liksom klätterväxter på staketet.

Continental ville inte själva äga fastigheten utan såg stora fördelar med att vara hyresgäst. I Logistic Contractors affärsidé ingår inte att äga och förvalta fastigheter. En viktig del i utvecklingsarbetet är därför att hitta en extern fastighetsägare som tar över när fastigheten är färdigställd och inflyttad.

Logistikanläggningar betraktas som trygga investeringsobjekt och efterfrågan på marknaden är stor. Continentalfastigheten såldes i slutet av 2018 tillsammans med två andra egenutvecklade logistikanläggningar till ett norskt investmenbolag.

LC_Liten_2.jpg

  • conti4.jpg

  • conti2.jpg

  • conti3.jpg

​Niklas Jonsson, som är platschef, och Patrik Lööv, affärsutvecklare, verkar nöjda med anläggningen. Bild: Anna Sigge