Wästbygg utvecklar 150 bostadsrätter i Kungälv

2016-08-30

Wästbygg har som en av sex aktörer fått en markanvisning i Kungälvs kommun efter att det kommunala exploateringsbolaget Bokab inbjudit till att lämna intresseanmälan om att delta i utvecklandet av en helt ny stadsdel på Åseberget i Kungälv. Wästbyggs markanvisning är för 150 bostadsrätter av de totalt cirka 1 000 nya bostäder som planeras på Åseberget.

 

– Vårt förslag är framtaget i nära samarbete med Sweco Architects. Hållbarhetsaspekten ur ett vitt perspektiv är viktig för Kungälvs kommun, varför vi lagt stort fokus på att visa hur vi kan bidra till att utforma ett bostadsområde där våra tankar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ges stort utrymme. Inte minst genom hur vi avser att implementera vårt egenutvecklade koncept Boaktiva i området. Tillsammans med Bokab och de övriga exploatörerna ska vi nu i höst påbörja ett gemensamt arbete med att ta fram en detaljplan för området, säger Jonas Hulterström, affärsutvecklare på Wästbygg Projektutveckling Sverige AB.

 

Åseberget är en bergsplatå vid infarten till Kungälv och det nya bostadsområdet får en vidsträckt utsikt över Komarken och Göta Älv. Bebyggelsen blir blandad med såväl villor som flerfamiljshus och här kommer både hyresrätter och bostadsrätter att byggas. Kungälvs kommun planerar för att byggstart ska kunna ske under 2018.

Åseberget i Kungälv