Wästbygg får två markanvisningar på totalt 180 lägenheter i Skåne

2017-04-19
Wästbygg är en av fem aktörer som valts ut att utveckla Fridhemsområdet i södra delen av Ängelholm. De kriterier som Ängelholms kommun har ställt upp i sin markanvisningstävling är att bostäderna ska avvika från standard, ha en tilltalande arkitektur och möta kraven på ett hållbart byggande. Wästbyggs tilldelning omfattar ett kvarter där företaget planerar att uppföra 100 bostadsrättslägenheter.

Wästbygg har dessutom fått en tilldelning av Staffanstorps kommun på ett kvarter i utvecklingsområdet Vikhem. Där planerar Wästbygg för cirka 80 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt radhus. 

Samtliga bostäder på båda orterna kommer att miljömärkas enligt Svanen.

– Det känns oerhört positivt att kunna flytta fram våra positioner ytterligare i södra Sverige. Första steget i Ängelholm blir nu att gå in i en byggherredialog tillsammans med staden och övriga aktörer för att diskutera utbyggnadsstrategi och tidplan. I Staffanstorp ska exploateringsarbetet med gator, torg och park vara färdigställt till sommaren 2018. Därefter är kvarteren grovplanerade för bostadsproduktion och vi planerar för byggstart under det tredje kvartalet 2018, säger Anders Bolltoft, affärsutvecklare på Wästbygg Projektutveckling Sverige.

Tidigare i år blev det klart att Wästbygg är ett av företagen som fått marktilldelning i Sege Park i centrala Malmö. Företaget har även förvärvat en byggrätt i Stationsstaden i Kävlinge, där byggstart planeras för 75 bostäder under hösten 2018.

 
​Fridhem, Ängelholm. Bild: Kanozi Arkitekter
​Vikhem, Staffanstorp