Wästbygg nudgar på Asecs i Jönköping

2018-04-24
​Wästbygg och Beteendelabbets projekt  Nudging på arbetsplatsen rullar vidare. Under våren jobbas lösningar fram som kan öka säkerheten samt förbättra sorteringen av avfall på byggarbetsplatserna. Asecs i Jönköping är pilotprojekt.

I förra veckan genomfördes en workshop i Jönköping, där Wästbygg bygger om och till handelsplatsen Asecs. En del av produktionspersonalen fick ge sin input kring de hinder och barriärer som finns när det gäller ökad säkerhet och sortering.
– I projektet är vi nu i ett steg där vi försöker förstå oss på hur rapportering av tillbud och avfallshantering är, säger Kajsa Lindström från Beteendelabbet. Vi tittar tillsammans med yrkesarbetarna   på hinder, barriärer men också på idéer kring förbättrande insatser. Nästa steg är att vi på Beteendelabbet utvärderar allt material med en beteendelins och föreslår lämpliga insatser, så kallade nudges, som ska göra det lätt att rapportera tillbud och sortera rätt avfall. I steget därefter kommer lösningarna att implementeras och vi mäter om det blir någon skillnad, avslutar Kajsa Lindström.

Under workshopen fick deltagarna bedöma olika situationer utifrån nya definitioner för tillbud och olycka – aj och oj. Dessutom fick de följa en bit restmaterials avfallsresa. Efter workshopen sattes affischer upp på byggarbetsplatsen där alla uppmuntras att komma med idéer och tankar kring de två ämnena avfallssortering och säkerhet. 

Om nudging:
Nudging är en gren inom beteendeekonomi som handlar om hur man kan påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Till exempel handlar det om att erbjuda mindre lunchtallrikar för att minska risken för matsvinn. Det kan också vara ett streck i en cykelbana som ska leda cyklisterna till cykelparkeringen. 


  • Workshop1.jpg

  • workshop2.jpg

  • workshop3.jpg

​Kajsa Lindström från Beteendelabbet  höll i workshopen för montörer på Asecs. Foto: Lina Salomonsson