Wästbygg rekryterar Anders Jansson som HR-chef

2016-12-09
Den 1 december tillträdde Anders Jansson en nyinrättad tjänst på Wästbygg som HR-chef. Han får därmed det övergripande ansvaret för HR-frågorna i hela Wästbyggkoncernen och tar även plats i koncernens ledningsgrupp. Anders Jansson kommer närmast från Inter Terminals Sweden AB och har lång erfarenhet av att arbeta inom HR-området både i Sverige och internationellt.

– Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och behöver förstärka personalavdelningen med ytterligare resurser, kunskap och erfarenheter. Med Anders får vi rätt kompetens för att kunna lyfta det strategiska personalarbetet ytterligare för att vara en attraktiv arbetsgivare såväl för dem som redan arbetar hos oss idag som för de personer vi vill rekrytera framöver, säger Jörgen Andersson, koncernchef på Wästbygg Gruppen.

– Jag ser fram emot mina nya arbetsuppgifter och att lära mig mer om Wästbygg och branschen som helhet. Det är ett intressant företag med en hög ambitionsnivå. Eftersom vi verkar i en bransch där det råder brist på erfaren byggproduktionspersonal finns det en stor och spännande utmaning i att hitta nya vägar i rekryteringsarbetet och att jobba aktivt med kompetensutveckling och vårt arbetsgivarvarumärke, förklarar Anders Jansson.