Wästbygg står bakom en klimatsmart byggsektor

2018-04-25
Under onsdagen överlämnades byggsektorns gemensamma färdplan för en klimatneutral bransch till regeringen. Fler än 60 aktörer inom branschen har samlats runt färdplanen och Wästbygg är en av dem.

Bygg- och anläggningssektorn står för runt en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det finns potential att drastiskt minska utsläppen men det krävs också en del innovationer och ny teknik.
– Med vårt eget mål om att bli fossilfria till 2030 så känns det självklart att ställa oss bakom färdplanen, säger Kristin Lundmark som är hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen. Klimatförändringarna väntar inte in oss, vi måste agera nu om vi ska stoppa den globala uppvärmningen och minska vår energiförbrukning så att framtiden är säkrad. 


I färdplanen visar byggsektorn att man höjer ambitionsnivån, vill ha fler kraftfulla politiska beslut samt kommer med förslag kring åtgärder. Bland annat föreslår man lagkrav för bygg- och anläggningssektorn utifrån Sveriges klimatmål, krav på att deklarera byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, ändra reglerna för klassning av avfall samt att ge lämplig aktör i uppdrag att utveckla upphandlingskriterier kring klimatneutrala byggnader.

 


Representanter för byggsektorn överlämnar färdplanen till Isabella Lövin och Mikael Damberg.  Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet