logo Våra hem

Alpi väljer Wästbygg

2012-07-05

Wästbygg har nyligen tecknat avtal med frakt- och logistikföretaget Alpi, Albini & Pitigliani Sverige AB om en tillbyggnad av deras lagerlokal i Viared, strax väster om Borås. Under våren har Wästbygg och Alpi gemensamt arbetat fram bygglovshandlingar och nu inleds en utbyggnad av Alpis lagerlokal i två plan med sammanlagt 6 800 kvm. Markarbetena inleds efter semestern och i mars 2013 ska projektet vara klart.

Entreprenadsumma 24 mkr.