logo Våra hem

Första spadtag för 344 student- och ungdomslägenheter i Huddinge

2014-06-23
​​​​Idag togs ett traditionellt första spadtag för Visättra ängar, ett nytt bostadsområde i Huddinge. I spaden höll Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, Tomas Hansson, kommunalråd i Huddinge kommun samt Christofer Söderström, projektutvecklare på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Bostäderna utvecklas och byggs av Wästbygg och ska vara inflyttningsklara etappvis under hösten 2015 och våren 2016.

I december 2012 utlyste Huddinge kommun en anbudstävling för utveckling av fyra kvarter med nya bostäder i kommunen. Ett krav var att minst 200 studentbostäder skulle ingå i en första utbyggnadsetapp. Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB vann tävlingen för två av kvarteren. I det ena av dessa uppförs nu 344 student- och ungdomslägenheter på gångavstånd till Södertörns högskola. Kvarter nummer två kommer att bebyggas med 80 normalstora hyresrätter med start någon gång under 2015.

Tack vare Boverkets nya regler som träder i kraft den 1 juli, som bland annat medger att ytan i lägenheter upp till 35 kvm kan disponeras på ett mer effektivt sätt, har antalet lägenheter kunnat ökas från 309 till 344 i fastigheten. Bostäderna uppförs för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Silver, vilket säkerställer låg energianvändning och god kvalitet på inomhusmiljön.

– Det är alltid glädjande för en bostadsminister att vara med och ta första spadtaget för nya studentbostäder. Extra glädjande är det i det här fallet där det har blivit fler bostäder än vad man räknat med från början, tack vare regeringens regelförenklingar för studentbostäder, säger Stefan Attefall, (KD), civil- och bostadsminister.

– Vi har i Huddinges bostadsplanering särskilt prioriterat ungdoms- och studentlägenheter eftersom behovet av dessa är så stort. Det här projektet ger därför universitet och högskolor i området en ökad konkurrenskraft och stärker därmed Huddinge som högskolekommun. Bostäderna bidrar också till en fortsatt stark utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg, säger Tomas Hansson, (KD), kommunalråd i Huddinge och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Wästbygg kommer att bygga ytterligare studentlägenheter. Efterfrågan är stor i hela Stockholmsregionen. Enligt stiftelsen Stockholms studentbostäder står cirka 22 000 personer i kö för en studentbostad.

– Utöver dessa 344 lägenheter kommer Wästbygg senare i år att inleda byggandet av ytterligare 370 studentlägenheter i Stockholmsregionen. Dessutom påbörjade vi 222 ”vanliga” hyresrätter i Haninge i slutet av 2013. Vi har därmed närmare tusen egenutvecklade hyresrätter i planering och produktion i Storstockholm, berättar Pero Popovski, vd på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.


För mer information, kontakta Pero Popovski, vd Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB, tel 08-684 041 40, e-post: pero.popovski@wastbygg.se

eller

Christofer Söderström, projektutvecklare, tel 08-684 041 41, e-post: christofer.soderstrom@wastbygg.se

 

 

​​
​​