logo Våra hem

Intervju med Kristin Johansson, Hållbarhetsansvarig på Wästbygg

2016-04-04

På Wästbygg är hållbarhet en prioriterad fråga i hela verksamheten, inte minst för Kristin Johansson, hållbarhetsansvarig.

 

Arbetar du med något intressant projekt just nu?

– I Huddinge bygger vi Visättra Ängar med 484 hyreslägenheter, varav 359 är öronmärkta för studenter. Detta är ett egenutvecklat projekt, som bygger på vårt koncepthus vilket alltid certifieras enligt Miljöbyggnad Silver för såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet.

Här implementeras även vårt koncept Boaktiva, som handlar om att skapa naturliga mötesplatser och kontaktytor för de boende. Inom Boaktiva arbetar vi också med att på olika sätt underlätta för de boende att leva hållbart. Med hjälp av  mjuka styrmedel – puffar i rätt riktning – uppmuntrar vi till ett hållbart  beteende.

 

Kan du berätta lite mer om din roll?

– Jag och mina kollegor på Wästbyggs kvalitets- och miljöavdelning är med från tidigt projekteringsarbete fram till överlämningen. Vi driver även arbetet med att miljöcertifiera våra byggnader. Just nu är det ungefär en tredjedel av våra pågående projekt som kommer att certifieras. I projekt där kunden inte efterfrågar miljömärkning, men där vi själva ser stor potential försöker vi påverka kunden genom att visa på åtgärder som skulle göra byggnaden mer klimatsmart.

 

En viktig del är också att blicka  framåt och hålla oss uppdaterade om vad som händer inom vår bransch och försöka fånga upp teknik och idéer som kan göra Wästbyggs hållbarhetsarbete ännu bättre. Dessutom för vi vår kunskap ut i övriga organisationen genom olika interna utbildningar och seminarier.

 

Det är ett otroligt intressant och viktigt arbete och jag får arbeta med frågor som jag själv brinner för. Jag möts också varje dag av ett stort engagemang och en vilja att lära sig mer från alla andra medarbetare.

 

Hur ser ni på möjligheten att ta ytterligare steg i hållbarhetsarbetet?

– Ett exempel är vår fond för hållbar utveckling. Fonden har som syfte att främja innovativa lösningar och produkter. Ur den kan våra medarbetare i samverkan med kunderna söka finansiering för att ta fram nya, effektiva metoder och tekniker i våra byggprojekt. Dessutom kan studenter ansöka om pengar för att arbeta med utvecklingsprojekt som gynnar byggbranschen.

 

Läs mer om Wästbyggs hållbarhetsarbete här