logo Våra hem

Kilenkrysset väljer Logistic Contractor

2014-12-15
​​​​Logistic Contractor har nyligen tecknat avtal med Kilenkrysset om att uppföra en ny logistikanläggning i Brunna nordväst om Stockholm. Den totala ytan är 17 000 kvm och anläggningen ska inrymma lager samt en kontorsdel i entresolplan. I direkt anslutning finns E18 med goda kommunikationer i alla riktningar. Arbetet inleds omgående och ska vara klart i oktober 2015.

– Kilenkrysset är en ny bekantskap för oss, men en stor och viktig aktör på den svenska logistikmarknaden. Vi ser oerhört positivt på att de valt oss för detta uppdrag och ser fram emot ett gott samarbete, säger Christoffer Bööj.

………………………………

För mer information, kontakta Christoffer Bööj, projektutvecklare på Logistic Contractor. 
Tel 0732-03 48 36 eller e-post:  christoffer.booj@logistic-contractor.se

www.logistic-contractor.se

……………………………​…
 
Om företaget:
Logistic Contractor är specialiserat på att utveckla och bygga kundanpassade logistikanläggningar i Norden. Genom ett modernt processtänkande och välutvecklade metoder erbjuder företaget spetskunskap inom en logistikbyggnads alla delar under hela projektprocessen. Detta innebär ett snabbt och kostnadseffektivt arbetssätt, helt anpassat efter kundens behov.

Logistic Contractor ingår i Wästbyggkoncernen.

​​​