logo Våra hem

Logistic Contractor bygger åt Bulk Eiendom i Örebro

2015-05-04

Logistic Contractor har fått i uppdrag att göra en tillbyggnad på 22 000 kvm till en befintlig logistikanläggning på Pilängens industriområde i Örebro. Uppdragsgivare är det norska företaget Bulk Eiendom och hyresgäst i lokalen är sportkedjan XXL sport & vildmark AB. Arbetet börjar omgående och ska vara avslutat lagom till jul i år.

 – 2013 uppförde vi den ursprungliga byggnaden som är på 20 000 kvm, som redan då förbereddes för en eventuell expansion, och vi är glada över att få förnyat förtroende av Bulk Eiendom. Nu ska ytan mer än fördubblas genom tillbyggnaden, säger Christoffer Bööj.

 För mer information, kontakta Christoffer Bööj, projektutvecklare på Logistic Contractor, tel 0732-03 48 36 eller e-post christoffer.booj@lc.se