logo Våra hem

Logistic Contractor uppför logistikfastighet i Uppsala

2014-02-27

Logistic Contractor har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Klövern AB att uppföra en lager- och omlastningsterminal i Uppsala Business Park. Hyresgäst kommer att bli Ica Fastigheter AB.

 

– Terminalen blir en modern och rationell logistikanläggning på 2 700 kvm. Den är specialritad för Ica och deras behov och innehåller såväl en varm som en kyld avdelning. Tomtytan är begränsad men utnyttjas optimalt och projektet är ett bra exempel på hur förtätning kan ske i befintliga industriområden där nödvändig infrastruktur redan finns, säger Christoffer Bööj, projektutvecklare på Logistic Contractor.

 

Byggnationen inleds under februari och i september ska anläggningen överlämnas till hyresgästen.

………………


För mer information, kontakta Christoffer Bööj, projektutvecklare på Logistic Contractor, tel 0732-03 48 36 eller e-post christoffer.booj@logistic-contractor.se

 

www.logistic-contractor.se

 

………………

Om företaget:

 

Logistic Contractor är specialiserat på att utveckla och bygga kundanpassade logistikanläggningar i Norden. Genom ett modernt processtänkande och välutvecklade metoder erbjuder företaget spetskunskap inom en logistikbyggnads alla delar under hela projektprocessen. Detta innebär ett snabbt och kostnadseffektivt arbetssätt, helt anpassat efter kundens behov.

Logistic Contractor ingår i Wästbyggkoncernen.