logo Våra hem

Ulf Christoffersson och Jörgen Andersson går in som delägare i Wästbygg

2012-01-26

Onsdagen den 18 januari undertecknades dokumenten som gör två mångåriga medarbetare, Ulf Christofferson och Jörgen Andersson, till delägare i Wäst-Bygg Gruppen AB. Diskussionerna har pågått sedan hösten 2010 och det övergripande syftet är att skapa en långsiktig och stark ledning för företaget.

Patrik och Gunnar Ivarson kommer dock även framgent att behålla majoritetsägandet i Wäst-Bygg genom ett sextioprocentigt ägande av koncernens moderbolag Wäst-Bygg Gruppen AB. Övriga fyrtio procent innehas numera till lika delar av Ulf Christoffersson, nuvarande vd i entreprenadföretaget Wäst-Bygg AB och Jörgen Andersson, vice vd och byggchef.

– Både Ulf och Jörgen har gjort en stor insats i företaget under en lång rad år, och jag kände att de båda var personer jag ville knyta närmare bolagsledningen även på lång sikt. Efter en process, som har pågått sedan hösten 2010, har vi nu nått fram till en överenskommelse som vi alla är nöjda med. Min absoluta uppfattning är att det här är det bästa alternativet för att skapa långsiktig stabilitet i företaget, men jag vill också poängtera att det inte innebär några som helst övriga förändringar för verksamheten. Både Ulf och Jörgen behåller sina nuvarande tjänster och verksamheten kommer att fortsätta enligt de riktlinjer som vi lagt fram under hösten. Jag fortsätter som majoritetsägare och koncernchef, och har inga planer på att trappa ner mitt eget engagemang i verksamheten, säger Patrik Ivarson.