logo Våra hem

Wästbygg AB först i byggbranschen med certifiering enligt ny ISO-standard

2016-04-04

​Wästbygg AB är som första byggföretag i Sverige ISO-certifierat enligt de nya standarderna för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015. Sedan i höstas är företaget även certifierat enligt OHSAS 18001:2007, arbetsmiljö.

 

– ISO-certifieringen är en milstolpe som vi är mycket glada och stolta över. Under revisionen har vårt ledningssystem granskats utifrån ledningsprocess, inköp, personal, arbetsmiljö, miljö och projektstyrning. Revisorerna har besökt byggprojekt i olika skeden i Stockholm, Göteborg och Malmö med ett mycket gott resultat. Livscykelperspektivet i nya ISO 14001 stämmer väl överens med hur vi arbetar med våra inköp och hur vi försöker påverka kunderna att fatta miljöriktiga beslut, säger Johan Gustafsson, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöchef på Wästbygg.

 

Målet har varit att säkerställa ett trovärdigt och långsiktigt kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete i företaget.

 

– Det hjälper till att öka kvaliteten och tydligheten i vårt arbetssätt och skapar dessutom affärsnytta. För personalen innebär certifieringen mer än bara ett certifikat på väggen. Att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor har väckt många tankar och bidragit till att personalen fått ökad förståelse för kvalitets- och miljöfrågor generellt.

 

Läs mer om hur Wästbygg arbetar med hållbarhet här