logo Våra hem

Wästbygg bygger bostadshus i Täby

2014-12-05
​​Vid Västra Roslags-Näsby i centrala Täby, planlägger Täby kommun en ny stadsdel med ca 800 bostäder samt verksamhetslokaler.

Markanvisning

Wästbygg har markanvisning för ca 37 bostäder som avses att upplåtas som bostadsrätter. Byggnaden utgör en integrerad del av ett stadskvarter. Projektstart är planerat för år 2019. Arkitekt är Sundell Arkitekter.

Hållbar stadsdel

Västra Roslags-Näsby planläggs för att utgöra en utpräglad stadsdel med hållbarhet som utgångspunkt. Såväl stadsdel, kvarter, byggnad och bostäderna kommer att utformas för hållbara energisystem, social hållbarhet, hållbara transportsystem, hållbar avfallshantering samt klimatanpassad och grönskande utemiljöer. Till stadsdelen planeras en utbyggnad av Roslagsbanan som stannar i anslutning till området. Kvarterets bilgarage utrustas för bl.a. elbilar och cykeltrafiken kommer att uppmuntras. Byggnaden kommer utföras med odlingsbara terrasser, gröna tak och fasader, solpaneler m.m. Bostäder kommer att miljömärkas och rikta sig för den hållbarhetsmedvetne bostadsrättsägaren.

Byggnaderna och bostäderna

Bostäderna kommer att utgöras av en kombination av ”townhouses” och genomgående lägenheter, alla med generös balkonger och uteplatser i västerläge. Uppbrutna fasader i en kombination av tegel- och putsfasader samt mindre förgårdsmark framför ”tomwnhouses” i gatuplanet, kommer att ge en ”West Side”-känsla.