logo Våra hem

Wästbygg bygger hotell i Uppsala

2015-05-07

​Klövern AB har gett Wästbygg i uppdrag att bygga ett tio våningar högt hotell med 200 rum i centrala Uppsala. Hotellet utgör etapp två av en omfattande om- och tillbyggnad av kvarteret Suttung vid centralstationen. Ordervärdet uppgår till 176 mkr.

– Vi ser fram emot ett mycket spännande projekt och tackar för att vi fått Klöverns förtroende att arbeta vidare med kvarteret Suttung. I början av 2014 inledde vi arbetet med etapp ett som inkluderar en totalrenovering av en befintlig fastighet på totalt 11 000 kvm inklusive en påbyggnad av två våningsplan med 3 600 kvm. Detta arbete pågår fortfarande. I det ursprungliga uppdraget ingick också grundläggningen för den hotellfastighet som nu ska byggas, berättar Peter Höjer, byggchef på Wästbygg

Arbetet inleds omgående och hotellet ska vara klart i slutet av november 2016 då hotelloperatören Elite Hotels ska flytta in. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad med betyget guld.