logo Våra hem

Wästbygg bygger hyresrätter i Lund

2015-09-15

Wästbygg har fått i uppdrag av Lunds Kommuns Fastighets AB att uppföra 61 hyresrätter i kvarteret Snickaren i Lund på totalentreprenad. I projektet ingår också en förskola samt ett underjordiskt garage. Ordervärdet är 90 mkr.

 

– Vi är igång med projekteringen nu och kommer att börja bygga under hösten. I maj 2017 ska bostäderna lämnas över till beställaren, berättar Håkan Fihnn, regionchef på Wästbygg i Malmö.

 

Bostäderna byggs enligt de miljökrav som ställs i Miljöbyggprogram SYD. Programmet är utformat av Malmö stad, Lunds kommun samt Lunds universitet och innebär bland annat att kraven på energianvändning och fuktsäkerhet är högre än de som anges i Boverkets byggregler.

 

Länkar

Kv Snickaren - Projektsida