logo Våra hem

Wästbygg får markanvisning för 100 lägenheter i Sege Park

2017-01-25

Wästbygg är en av elva aktörer som fått markanvisning när det tidigare sjukhusområdet Sege Park i Malmö ska förtätas. I ett första skede ska drygt 500 bostäder byggas och av dessa ska Wästbygg utveckla och uppföra cirka 100 lägenheter. Byggstart sker troligen under 2020.

– Wästbyggs tilldelning omfattar ett kringbyggt kvarter, 4 – 5 våningar högt. Bruttoytan är 8 650 kvm vilket ger ungefär 100 lägenheter. Det känns positivt att Malmö stad anser att vårt förslag uppfyller de höga krav de har på Sege Park vad gäller utformning, innovation och hållbarhet. Vi ser nu fram emot en god dialog med staden och de övriga byggherrarna för att utforma den nya stadsdelen på bästa sätt, säger Karl Stenson, affärsutvecklare på Wästbygg.