logo Våra hem

Wästbygg går in som huvudman i CMB

2016-10-05

CMB, Centre for Management of the Built Environment, är ett forum för styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad där Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn samverkar. Wästbygg går nu in som huvudman i CMB och utökar därmed sitt samarbete med Chalmers.

 

– Vi har varit intresserade av CMBs verksamhet under en längre tid och känner att tiden nu är mogen för att engagera oss i fullt ut i detta forum. Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för vår bransch och vi tror att ett närmare samarbete med såväl forskare som studenter vid Chalmers kan gynna båda parter. Vi kan bland annat bidra med vår kunskap inom hållbarhetsfrågor och hoppas förstås skapa ett intresse för Wästbygg och vår verksamhet för att locka framtidens medarbetare till oss, säger Mattias Klintbäck, regionchef Väst på Wästbygg.

 

CMB:s hemsida