logo Våra hem

Wästbygg säljer 279 studentlägenheter till Stockholmshem

2015-04-29
​Under senhösten 2014 inledde Wästbygg en ombyggnad av en befintlig kontorsfastighet till 279 studentlägenheter i Älvsjö söder om Stockholm. Projektet är även utvecklat av Wästbygg. Avtal har nu träffats med bostadsbolaget Stockholmshem som förvärvar fastigheten under pågående ombyggnad och träder in som byggherre. Värdet på affären, inklusive byggentreprenaden fram till färdigställandet, uppgår till 280 mkr.

 
– Vi ser mycket positivt på att studentlägenheterna nu får en stark och långsiktig ägare och ser fram emot ett gott samarbete med Stockholmshem under den återstående produktionstiden. För oss innebär uppgörelsen också att vi nu får ytterligare finansiella resurser till att utveckla fler bostadsprojekt i och kring Stockholm, berättar Pero Popovski på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.
 

– Köpet av den här fastigheten, med redan påbörjad ombyggnation, gör det möjligt för oss att snabbt kunna erbjuda studentbostäder i ett attraktivt läge, säger Mikael Källqvist, tf vd Stockholmshem.

 
Lägenheterna planeras vara klara för inflyttning till hösten 2016.


För mer information, kontakta Pero Popovski, vd på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB,  tel 070-325 33 82 eller e-post pero.popovski@wastbygg.se