logo Våra hem

Wästbygg uppför butik åt Jula i Västervik

2012-12-04

Ljunghedens handelsplats i Västervik växer. Sedan i somras håller Wästbygg på att uppföra fem nya butikslokaler, totalt 4 500 kvm, på uppdrag av exploatören Solhemsgruppen i Kalmar. När en ytterligare utbyggnad av handelsplatsen nu ska genomföras, med en butikslokal på 3 200 kvm åt hem- och fritidskedjan Jula, har Wästbygg fått förnyat förtroende av Solhemsgruppen. Entreprenadsumman uppgår till 27 mkr.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Solhemsgruppen, som var en helt ny uppdragsgivare för oss när vi fick det första projektet i somras. Ljungheden är en intressant handelsplats och det känns positivt att få ytterligare ett projekt i den här regionen, säger Magnus Rudén, affärsområdeschef på Wästbygg.

Markarbetena inleds omgående och butiken ska vara klar i juli 2013.