logo Våra hem

Wästbygg uppför seniorboende åt Partillebo

2014-03-27

Wästbygg har vunnit en upphandling om uppförandet av ett seniorboende med trettiotvå hyresrätter åt kommunala bostadsbolaget Partillebo. Entreprenadsumman är 43 mkr.

Seniorboendet kommer att kunna erbjuda en blandning av traditionella lägenheter och parhus. I ett större flerbostadshus kommer tjugotvå av lägenheterna att inrymmas tillsammans med en aktivitetslokal. I nära anslutning byggs fyra enplansbyggnader för resterande tio lägenheter. Lägenhetsstorlekarna varierar från ettor till treor.

– Det är positivt att vi är konkurrenskraftiga nog att vinna offentliga upphandlingar. Vi har nyligen slutfört ett bostadsprojekt åt Varbergs Bostad och har för en knapp månad sedan inlett byggandet av trettio hyresrätter åt Familjebostäder i Göteborg. Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med Partillebo, ytterligare ett allmännyttigt bostadsbolag, berättar Mattias Klintbäck, affärsområdeschef Bostad på Wästbygg.

Markarbetena kommer att starta i juni och under hösten 2015 ska lägenheterna var klara för inflyttning.

För mer information, kontakta Mattias Klintbäck, affärsområdeschef, tel 070-190 28 22 eller e-post mattias.klintback@wastbygg.se