logo Våra hem

Wästbygg utför stor om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i centrala Uppsala

2014-02-27

Wästbygg har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Klövern att utföra en total ombyggnad samt en påbyggnad av två våningsplan i kvarteret Suttung i centrala Uppsala. Samtidigt utförs en rivning och en grundläggning som förberedelse för en ytterligare nybyggnad. Ordervärdet är 200 mkr.

I direkt anslutning till Järnvägsstationen och Resecentrum i Uppsala ligger kvarteret Suttung. Fastighetens befintliga 11 000 kvm byggs om och dessutom görs en påbyggnad av två våningsplan med totalt 3 600 kvm.

– Ytterligare en del i projektet är rivning av en befintlig fastighet samt grundläggning för ett nytt hus på ytterligare 9 000 kvm, berättar Magnus Rudén, affärsområdeschef på Wästbygg.

Arbetet inleds omgående och kommer att pågå till 2015.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Klövern och ett mycket intressant och utmanande projekt. För att klara av den påbyggnad som ska utföras på den befintliga fastigheten krävs en avancerad grundförstärkning, som bland annat innebär pålning invändigt i garaget. Vi ska också vara verksamma mitt i Uppsala, vilket ställer stora krav på planering och logistikhantering.

För mer information, kontakta Magnus Rudén, affärsområdeschef kommersiellt på Wästbygg AB, tel 073-901 14 05 eller e-post magnus.ruden@wastbygg.se

www.wästbygg.se