logo Våra hem

Wästbygg vann markanvisningstävling i Tullinge

2015-03-03
Måndagen den 2 mars fattade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun beslut om att utse Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB till vinnare i den markanvisningstävling för ungdomslägenheter som varit utlyst. Sju bidrag kom in.

Wästbyggs förslag innehåller 124 lägenheter och ska byggas i ett parkområde på Solskensvägen i Tullinge. Området ska även fortsättningsvis kunna användas för rekreation, varför en viktig faktor är att bostäderna ska smälta väl in i omgivningen och att tillgängligheten till parken behålls. Den nya detaljplanen beräknas antas under 2016 och byggstart kan då ske under 2017 med inflyttning cirka ett år senare.

– Vi är mycket glada över att vårt förslag har utsetts till vinnare bland så många tävlande och att vi får möjlighet att bygga dessa eftertraktade bostäder. Solskensvägen är en del av vår målmedvetna satsning på små, yteffektiva och prisvärda bostäder i kollektivtrafiknära lägen för att minska bostadsbristen bland ungdomar. Tillsammans med våra bostadsprojekt i Älvsjö och Huddinge innebär det här att vi kommer uppföra 850 bostäder för unga och studenter de närmaste åren, säger Pero Popovski på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Från Botkyrka kommun ser man mycket positivt på att det nu tillkommer bostäder för unga upp till 26 år.

– Det känns jätteroligt att vi nu kommit ett steg närmare så många nya ungdomslägenheter i Tullinge, säger Gabriel Melki (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Behovet av bostäder med rimlig hyresnivå för ungdomar är skriande högt. Läget nära Södertörns Högskola i Flemingsberg gör att Solskensvägen lämpar sig särskilt bra för just ungdomsbostäder.

Wästbygg är medlem i Sweden Green Building Council och lägenheterna på Solskensvägen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

Projektgruppens motivering lyder: 

Wästbyggs förslag förmedlar, utan att konkurrera med den omgivande naturen, en tydlig identitet och ett dynamiskt uttryck. Gestaltning och materialval anpassas väl till naturen. Förslaget bryter ner bebyggelsens skala och bidrar till att skapa variation i området. Byggnadernas placering, orientering på tomten och volym känns tilltalande.

Konceptet utgår från att det gröna letar sig in mellan husen. Det aktiva gårdsrummet har en tydlig öst-västlig riktning som förstärker den fysiska kopplingen till grönområdet. Skogsområdet tillgängliggörs och möjligheten att röra sig genom området ökar med en föreslagen ny GC-väg.

 
För mer information, kontakta Pero Popovski, vd på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB,  tel 070-325 33 82 eller e-post pero.popovski@wastbygg.se