Prologis IX

HELA 82 000 KVM STRATEGISKT PLACERAD LOGISTIKANLÄGGNING

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Åren 2009 färdigställdes en logistikanläggning på 82 000 m²​ utanför Jönköping på uppdrag av Prologis. ​

Under den mest intensiva byggperioden kom det en betongbil var sjätte minut under dagtid och bearbetningen skedde sedan under natten. Totalt användes 90 000 ton betong under produktionstiden tillsammans med 8 000 ton armeringsjärn. Som mest var 110 personer på arbetsplatsen samtidigt. 
Särskilda åtgärder fick vidtas för att ta hand om regnvatten, vilket krävs när så här stora markytor hårdläggs. I den dagvattendamm som då anlades finns numera ädelfisk inplanterad. Dessutom fick en bäck genom området ledas om. 
​​​ 

Snabbfakta

  • Projektstart: 2008-01-07 
  • Färdigställs:2009-04-06 
  • Projektstatus:Avslutat
  • Ort: Jönköping
  • Beställare:Prologis
  • Storlek:82 000 kvm
  • Karta: Visa på karta