Vi vill gärna bygga mer - har du mark?

Tomt- och fastighetsmark i bra lägen är alltid intressant för oss. Vi söker dig som har tomt- eller fastighetsmark som lämpar sig antingen för flerbostadshus eller kommersiellt byggande. Vårt primära verksamhetsområde sträcker sig från sydligaste delarna av Sverige upp till strax norr om Mälardalsregionen.


Vårt mål är att utveckla bostäder och kommersiella fastigheter där stor vikt läggs vid att varje projekts unika egenskaper ska komma till sin rätt. Vi har ett långsiktigt fokus och vill att den naturresurs som mark utgör används på ett hållbart sätt, både nu och i framtiden.

 

kontaktkort
kontaktkort