En röd tråd i allt vi gör

​​En På Wästbygg är hållbarhet en röd tråd genom hela vår verksamhet. Hållbarhet är ett vitt begrepp som speglar hur vi ser på vår omvärld, våra medarbetare och på de byggprojekt som vi uppför.

Hållbarhet ur ett miljöperspektiv

De resurser som vår planet så generöst tillhandahåller ska användas på ett sätt som gör att de räcker även åt alla kommande generationer. Vi har byggt upp ett stort kunnande inom miljöcertifierat byggande, kompetens som vi gärna delar med oss av till våra uppdragsgivare.


Hållbarhet ur ett byggperspektiv

Hus byggda med fokus på kvalitet har alla förutsättningar att kunna stå på sin plats under lång tid framöver. Genom att använda beprövade byggtekniker och sunda material formar vi boende- och arbetsmiljöer som fungerar både nu och i framtiden. ​​​​

Hållbarhet ur ett medarbetarperspektiv

Yrkeslivet ska självklart gå att kombinera med ett väl fungerande privatliv och en god hälsa, oavsett vilket skede i livet man befinner sig i. Såväl kropp som själ ska hålla under både de yrkesverksamma åren och den pensionärstid som följer därefter. Läs mer om hur vi arbetar med personalfrågor under Karriär.


 

Hållbarhet ur ett socialt perspektiv

Wästbygg är ett företag med en hög etisk profil som vill ta ansvar även utanför vårt eget verksamhetsområde, framför allt bland barn och ungdomar. Det gör vi genom olika sponsorengagemang, till exempel är vi vänföretag till Barncancerfonden.​