​  

Vårt vindkraftverk    

Energifrågan har stått i fokus på Wästbygg i många år. Bland annat har vi arbetat med att minska elanvändningen på våra arbetsplatser genom energieffektiva arbetsplatskontor, alternativa uppvärmningssystem och styrd belysning. Vi kommer dock alltid att behöva el och vi valde därför att år 2012 tänka nytt och investera i ett eget vindkraftverk. På så sätt kan vi förvissa oss om att den el vi använder produceras på ett hållbart sätt. 

 

Vindkraftverket har en produktionskapacitet på 1,2 GWh per år och står utanför Falkenberg på Västkusten där vindförhållandena är gynnsamma. Eftersom el inte kan lagras kan vi själva bara ta tillvara den el som produceras när vi själva behöver den. Överskottet matas in i elnätet och på så sätt kommer vår gröna el andra användare tillgodo. Totalt sett producerar vindkraftverket ungefär lika mycket el som vi använder på våra kontor och arbetsplatser under ett år.

 

FAKTA VENTOSUM 10

Vindkraftverket är tillverkat av Vestas och har beteckningen Ventosum 10. Tornet är 60 meter högt och rotordiametern 47 meter. Effekten är på 600 kW och den totala produktionskapaciteten är 1,2 GWh per år. Vindkraftverket står längs E6an i den så kallade Falkenbergsporten strax norr om Falkenberg.​