Bred bedömning ger sunda byggnader

Miljöbyggnad utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt vedertagen byggpraxis i Sverige och kan användas för både kommersiella byggnader och bostäder. Miljöbyggnad kan uppnås i tre klasser – guld, silver och brons.

En certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Byggnaderna ska vara energieffektiva, ha ett bra klimatskal och inte behöva kylas på grund av hög solvärmelast. Innemiljön ska vara sund, ha ett gott termiskt klimat och väl ljudisolerad. Dokumentation om vilka byggvaror som används ska ske och inga miljöfarliga ämnen får användas.

Projekten nedan är utformade för certifiering enligt Miljöbyggnad.

 

 

 

miljobyggnad_logo 

DRIVELAB BIG

STOCKHOLM

 

ENGELBREKTSHÖJDEN

JÄRFÄLLA

 

ELITE HOTELS

UPPSALA

 

BRF LJUSGLIMTEN

GÖTEBORG

 

LEXUS

STOCKHOLM

 

SUTTUNG

UPPSALA

 

FILTRET

BORÅS

 

BROSTADEN

HUDDINGE

 

MANGELBODEN

HUDDINGE

 

ARKENS VÄG

HANINGE

 

MINI COOPER

SMISTA ALLÉ

 

VOLKSWAGEN

SMISTA ALLÉ

 

BRYGGHUSET

HUDDINGE