1000 skolor på 10 år

2018-06-12

Sveriges skolbyggare går samman

Wästbygg är med i nätverket Opinion Bygga Skola för att tillsammans med andra aktörer i branschen bidra till en vision om världens bästa skolbygge. I Almedalen 2018 bjuder Opinion Bygga Skola in hela Skolsverige för diskussioner kring hur vi åstadkommer just detta.  

De kommande tio åren kommer det att byggas 1000 nya skolor och många av de äldre kommer att renoveras. Som en samhällsbyggare vill Wästbygg bidra till den planering och det samarbete som krävs för att alla dessa skolor blir de allra bästa.
– Samhällsfastigheter är en viktig del i vår verksamhet och vi ser det ökande behovet av nya skolor de närmaste åren. Det är oerhört viktigt att vi lyfter detta för att förstå omfattningen och tidspressen som samhället står inför och att vi har en samverkan för att lyckas med detta viktiga samhällsbygge. En av de stora utmaningarna ligger i att kunna vara resurseffektiva, både för att kunna klara av det samhällsekonomiskt, såväl som arbetskraftsmässigt, säger Anders Berglind, affärsutvecklare på Wästbygg.