Fruktsamt logistikcenter färdigställt

2018-04-20

Logistic Contractor har färdigställt 10 500 kvm logistikcenter i Kristianstad för GDL Fastigheter. Hyresgästen Kiviks Musteri fördubblar   därmed sin lagerkapacitet.

Lagret har 20 000 pallplatser och får temperaturzoner för kylda och frysta varor. Här har nu Kiviks Musteri sitt centrallager men det finns även plats för fler hyresgäster.
– Det har varit ett spännande projekt med en del tekniska utmaningar för att få en optimerad anläggning, säger Mads Rodhe på Logistic Contractor. Vi ville anpassa anläggningen till Kiviks behov och samtidigt bibehålla flexibiliteten i fastigheten. Tidplanen var komprimerad    från början men genom ett gott och konstruktivt samarbete med GDL blev anläggningen färdig i avtalad tid. 

​Bild: Kiviks Musteri.