Hållbarhet i fokus i ny markanvisning

2017-08-28
​Tekniska nämnden i Lunds kommun har nu avgjort markanvisningstävlingen för centrala Brunnshög. 28 bidrag lämnades in och Wästbygg är en av de fyra aktörer som tilldelas byggrätter i området. Utgångspunkt för juryns bedömning har varit Brunnshögs hållbarhetsmål, som handlar om att minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera upplevelserna. 

– Tävlingen var mycket speciell, omfattningen på inlämnade bidrag var maximerat till en A4-sida. Vi är glada över att vårt förslag kunde möta Lunds kommuns höga hållbarhetsambition för området. I vårt kvarter planerar vi nu för 60 hyresrätter. Arbetet med detaljplanen pågår och under hösten inleds en byggherredialog. Trolig tidpunkt för byggstart är i början av 2019, säger Anders Bolltoft, affärsutvecklare på Wästbyggs kontor i Malmö.

Juryns motivering lyder: "Wästbyggs anbud är övertygande med hög miljöambition och smart-city-koncept i framkant. Konsortiet består av teknikleverantör, arkitekt och byggare som ger klara besked om vad företaget åtar sig att leverera. Anbudet är konkret, trovärdigt och med bredd på hållbarhetsåtgärderna. Kvaliteten på anbudet gör att juryn förordar markanvisning."
  • bild1.jpg

  • 667458534

  • 471933801