LC bygger för Lidl i Rosersberg

2018-01-30
Lidl har valt Logistic Contractor när centrallagret i Rosersberg norr om Stockholm ska byggas ut med 13 000 m² torr- och kyllager.

Den befintliga byggnaden byggdes av Logistic Contractor och slutfördes 2013. Lidl står inför en stor expansion och en utbyggnad av centrallagret möjliggör en hög expansionstakt.
– Logistikcentren är naven i Lidls verksamhet. Vår smarta logistik bidrar till vi kan hålla låga priser, dessutom är det en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Genom att öka kapaciteten i Rosersberg är vi väl rustade för vår fortsatta expansion säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige.

– Vi ser fram emot att återigen få bygga åt Lidl som vi har ett gott samarbete med. Det känns positivt att vara en del i deras fortsatta tillväxt och vi ska bygga en anläggning som väl möter de behov som expansionen för med sig. Rosersberg är ju dessutom ett utmärkt logistikläge. Arbetet inleds omgående och vi planerar för överlämning i februari nästa år, berättar Sandu Nylmon, kalkylchef på Logistic Contractor.

Det befintliga centret är 44 480 kvadratmeter stort och kommer efter utbyggnaden vara 57 234 kvadratmeter.

lc_logo_30.png


 Logistic Contractors hemsida