Varför knuffas vi?

Vi vill bygga hållbara bostadsområden och vi vill ha säkra och väl fungerade arbetsplatser. Som ett led i detta har vi valt att testa nudging eftersom det är ett positivt sätt att uppmuntra människor att göra bra val. Det finns inget tvång, prestige eller skam i nudging – bara uppmuntran.

Vi tror att vi kan främja social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att hjälpa folk att välja "rätt".

Vi samarbetar sedan ett tag tillbaka med Beteendelabbet kring nudging. De kan det mesta om människors beteenden och verkar för att vi alla ska bli mer hållbara.
 

Let's get down to business

Vad innebär detta konkret i vår verksamhet? Jo, just nu jobbar vi på två sätt med nudging.

Vårt första projekt är konceptet Boaktiva. I våra bostadsområden inom Boaktiva knuffar vil de boende till att göra bra vardagsval.  Namnet Boaktiva anspelar på ordet "proaktiv", att orsaka förändring istället för att bara reagera på den. Vi tror att man med små förändringar i boendemiljön kan göra stor skillnad.

I våra bostadsområden kan man stöta på skyltar med uppmuntrande budskap om att ta trappan istället för hissen, säga hej till grannen eller sortera sopor. Medan andra skyltar visar vägen till härliga aktiviteter i närområdet. Till Boaktiva hör också en app som uppmuntrar till gemenskap i kvarteret.

Våra första projekt att använda Boaktivakonceptet är kvarteren Brygghuset och Mangelboden i Visättra, där vi utvecklat och uppfört student- och ungdomslägenheter och vanliga hyresrätter.  Se vår film för att få veta mer!

I vårt andra projekt har Beteendelabbet hjälpt oss att med nudging och tjänstedesign ska hitta triggers som gör det lätt att göra rätt på byggarbetsplatsen. Syftet är att skapa beteenden som förebygger olyckor och ökar återvinning. Vi börjar att testa nudging på byggarbetsplatser under våren 2018.  

– Vi tror att nudging kan vara en bra metod för att belysa viktiga frågor på ett nytt sätt. Vi börjar med två arbetsplatser och om försöket blir lyckat kan vi skala upp metoden, säger Kristin Lundmark som är hållbarhetsansvarig på Wästbygg.

 

Vad är nudging?

Nudging är ett begrepp inom beteendepsykologin som innebär små knuffar åt rätt håll för att uppnå ett önskvärt beteende och bryta gamla mönster. Det kan exempelvis handla om att få individer att stanna upp och tänka igenom annars rutinmässiga val, eller olika sätt att presentera information för att uppnå större beteendeförändring i olika sammanhang.

1)   Det får inte vara ett förbud eller ta bort individens fria val.
2)   Det får inte vara något ekonomiskt incitament. 
3)   Man fokuserar på beteendet och inte attityder. 

Ett exempel är ett experiment vid Rutgers University i New Jersey där man ändrade inställningarna på universitetets printrar så att de skrev ut på papprets båda sidor, istället för på enkelsidor. Ändringen borde inte ha fått någon större betydelse eftersom alla användare, precis som tidigare, själva kunde ändra printerinställningarna. Men det fick den: Resultatet blev en besparing på sju miljoner ark papper under en enda termin, till gagn för såväl universitetets ekonomi som för miljön.

Ett gott lurendrejeri, eller hur?