Wästbygg bygger bostäder i Malmö

2018-09-27
Wästbygg får förnyat förtroende av MKB Fastighets AB och ska nu bygga 82 hyresrätter i kvarteret Holmastycket.
Det nya kvarteret ska uppföras mitt i utbyggnadsområdet Elinegård, som ligger i direkt anslutning till kalkbrotten mellan Limhamn och Hyllie.
– Det känns riktigt roligt att fortsätta samarbetet med MKB. Vi håller just nu även på att uppföra Kv. Skotsteken 1 med 169 hyresrätter tillsammans, säger Henrik Hopp, regionchef på Wästbygg.

Kv. Holmastycket 6, utvecklat i samarbete med Projektengagemang, består av två huskroppar. Vitputsad fasad med indragen översta våning är några av karaktärsdragen för byggnaderna. En stor del av det ena hustaket kommer att förses med biotoptak, med syfte att öka den biologiska mångfalden.

Projektet har byggstart omgående och färdigställande av den första etappen planeras till december 2019.