Wästbygg får markanvisning för 160 lägenheter i Nacka

2016-10-17

Wästbygg är en av aktörerna som föreslås få en markanvisning i det nya området Älta torg i Nacka kommun. Wästbygg tilldelas två områden med en sammanlagd möjlig byggrätt på cirka 160 lägenheter. Formellt beslut fattas vid kommunfullmäktiges möte den 24 oktober.

 

– Vi är glada över ännu en markanvisning av Nacka kommun och tackar för det fortsatta förtroendet. Det känns mycket positivt att få vara med och forma det nya bostadsområdet vid Älta torg, säger Pero Popovski, vd på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

 

Utvecklingen av Älta torg är en del av Nacka kommuns planprogram "Ännu mera Älta 2025" där ett nytt centrum med handel och bostäder närmare Ältavägen ingår.