Wästbygg undertecknar klimatavtal i väst

2018-05-09
​Wästbygg ställer sig bakom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Målet är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.

Att underteckna det regionala klimatmålet innebär att man som företag tar ansvar och inspirerar andra genom att ligga i framkant i omställningen.
– Det är bra att Västra Götalandsregionen tar klimatfrågan på allvar, säger Kristin Lundmark som är hållbarhetschef på Wästbygg. Vi har verksamhet på många platser i regionen och ser det som en självklarhet att bidra i omställningen till fossiloberoende. Detta är ytterligare en del i Wästbyggs egen resa mot fossilfrihet 2030.

Tanken är alla aktörer som vill ta ställning och bidra i omställningen ska underteckna målet; företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer. 

​Bild:   Jonathan Petersson