Wästbygg vinner markanvisningstävling i Täby Park

2017-02-08
​Wästbygg har vunnit en markanvisning för 74 bostadsrättslägenheter i Täby Park norr om Stockholm. Täby Park ska bli en helt ny stadsdel i Täby där Täby galoppbana låg tidigare och Wästbygg har tillsammans med tre andra aktörer fått de första markanvisningarna i området.

– Vi planerar för ett bostadskvarter med fin arkitektur och hög hållbarhetsprofil. Här ska det vara attraktivt att bo och lätt att umgås. Gemensamma takterrasser, växthus, bikupor och boulebana är några av de mötesplatser som kvarteret får, säger Pero Popovski, vd på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

I Täby Park planeras för totalt 6 000 lägenheter och 4–5 000 arbetsplatser fram till 2035.